ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

161 ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದುಆಗಾಗ್ಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಹಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮನಿ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಾಲೇಜು ತರಗತಿಗೆ ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾನು ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೆ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ ಪತ್ರಗಳು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು.

ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾದ್ರಿ ನಾವು ಜಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಜಾನ್ ದಾಖಲಿಸಿದಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಮೊದಲ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು .ಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪಟ್ಟಿ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾನು ಓದಲು ಬಯಸುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದೆ - ಆನ್ ಗ್ರಹಾಂ ಲೊಟ್ಜ್ ಅವರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಜೀಸಸ್. ಇದು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ದೈನಂದಿನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು" ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಜಾನ್ ಫಿಶರ್, ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಡ್ರೈವನ್ ಲೈಫ್ ಡೈಲಿ ಡಿವೋಷನಲ್) ದೈನಂದಿನ ಭಕ್ತಿ].

ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ!

ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಫಿಲಿಪ್ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ (ಜಾನ್ 14,8), ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವನು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ!" (ವಿ. 9). ಆತನು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 2000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಾವು ತಂದೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪೋಷಕನನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಸೀಮಿತ, ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಮಾನವರು ಆತ್ಮೀಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನಂತ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರು, ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನೀತಿವಂತ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ - ಅವನ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು. ಅವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅವನ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಣ ಬದಲಾಯಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ - ದೇವರಂತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ. ಅವರು ಮಗು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ, ಮಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ, ಜೀವಂತ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದಿರಿ, ಅಥವಾ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿ. ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ.

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ