ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಜನರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪದಗಳಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು? ಈ ಲೇಖನವು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ - ಜನರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಗುಣಪಡಿಸಿ

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಾಜವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು: ದ್ವೇಷಗಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವಿಚ್ orce ೇದನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಂತೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೈನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅನಂತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದ್ಧರಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವವರಾಗಿರಬಹುದು - ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ - ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಪಾಪವು ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವು ಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೇವು. ಯೇಸು ಅರ್ಥಹೀನನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು, ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಾಗಲೂ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಆದರೆ ಇದು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು?

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ

ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು, ಇದು ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವ ನೋವು. ಅವನನ್ನು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವನ ಹತ್ತಿರದ ಸಹಚರರೊಬ್ಬರಿಂದ ಚುಂಬನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದ್ರೋಹವಾಯಿತು. ಜನರು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಬೂಸ್ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಜಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ತನ್ನ ನೈತಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೋಮನ್ನರು ನೇಮಿಸಿದ ಆಡಳಿತಗಾರನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಯಹೂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರ ಸರಿದು ಅವನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾವು ಮಾನವರು ಅವನಿಗೆ ದೈಹಿಕ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಆತನು ನಮಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ. ನಾವು ಐಸ್-ಶೀತ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜನರಂತೆ. ನಾವು ಈಜಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆಳವಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿದವನು ಯೇಸು. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಅವನು ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯೇಸು ಸ್ವಇಚ್ ingly ೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ನಾವು ನಂಬಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ನೋಡಿದರೂ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಬಹುದು?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿ

ಯೇಸು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಜೀವನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೈನ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು "ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವನು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲಿಯಲು ಅವನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪರಕೀಯತೆಗಿಂತ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಂಬಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಅವನು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸಂತೋಷ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಮುಂದೆ ಇರುವ ಜೀವನವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಸ್ವಇಚ್ ingly ೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನೋವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದನು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವನವಿದೆ. ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನಾವು «ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ» ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಈ ಹತಾಶ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಆತನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧದ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಸಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲನು. ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವನು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದೇವೆ, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಾದನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಭಯಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಲು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರು, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಸಂದೇಶವು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮೂಲಕ ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸಮಯ ಬರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವನು ದೃ ac ವಾದವನು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು.

ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ

ಯೇಸುವಿನಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯೇಸು ಆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಆತನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ತರಲು ಅವನು ತನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಅಥವಾ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿ - ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವು ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ದೃ believe ವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅವನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸೇರಲು ಇತರ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು.    

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ