ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆಜಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ


ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ 147

ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಜಿ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ «ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್» (ಇಂದಿನಿಂದ 3. ಏಪ್ರಿಲ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ "ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ) 1934 ರಲ್ಲಿ USA ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಬರ್ಟ್ W. ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ (1892-1986) "ರೇಡಿಯೋ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್" ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂತ್-ಡೇ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್‌ನ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಂತ್ರಿ, ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೇಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 1968 ರಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಮಾರೊ. 1934 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ "ದ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರುತ್" ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ 1961 ರಿಂದ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಮೊದಲು "ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರುತ್" ಮತ್ತು 1973 ರಿಂದ "ಕ್ಲಿಯರ್ & ಟ್ರೂ" ಎಂದು. ಜರ್ಮನ್-ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು 1968 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಾಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 1986 ರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟ್ಕಾಚ್ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ (1986), 1994 ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಟ್ಕಾಚ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ಕಾಚ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, 1998 ರಿಂದ ಇಡೀ ಚರ್ಚ್‌ನ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧನೆಗಳ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಹಿಂದಿನ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ-ಮನಸ್ಸಿನ ಎಸ್ಕಟಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು "ಸಾಮಾನ್ಯ" ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ದೇವರು ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ (WCG) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ-ಆಧಾರಿತ ಚರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದನು ಎಂಬುದರ ಕಥೆ ಇದು. ಇಂದು ತ್ಕಾಚ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಮಗ. ಡಾ ಜೋಸೆಫ್ W. ಟ್ಕಾಚ್, ಜೂ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 42.000 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚ್‌ನ ಜನರಲ್ ಪಾದ್ರಿ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ 2003 ರಿಂದ ಸ್ವಿಸ್ ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (SEA) ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಕಥೆಯು ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚ್ ತೊರೆದರು. ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ. ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು:

  • ತ್ರಿಕೋನ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
  • ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಜನನ, ಜೀವನ, ಸಾವು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು.
  • ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ, ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ದೇವರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ.
  • ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತಂದೆಯು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
  • ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾವತಿಸಿದನು. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
  • ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
  • ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಈ ಸಮಗ್ರ ನವೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ನಾವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು.