ದಿನದಿಂದ ದಿನ


ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರು

ಚರ್ಚ್ ಅವನ ದೇಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವವನು (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 1:23). ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಸಹ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು…

ಕಾನೂನು ಪೂರೈಸಲು

“ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ದೇವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ”(ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-9GN). ಪೌಲನು ಬರೆದದ್ದು: “ಪ್ರೀತಿಯು ಒಬ್ಬರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯು ಕಾನೂನಿನ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 13,10 ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಬೈಬಲ್). ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ನಾವು…

ಕಷ್ಟದ ದಾರಿ

"ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ" (ಇಬ್ರಿಯ 13:5). ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವನವು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತರುವ ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದು ಏಕೆ? ನಾವು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ...

ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂದೇಶ

"ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಈ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಅವನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮಗನಲ್ಲಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ದೈವಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ »(ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಪತ್ರ 1,1-3 HFA). ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ...

ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಗಳು

"ಈಗ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇಡಲಾಗಿಲ್ಲ." ಜಾನ್ 19:41. ಬೈಬಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣವು ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿದನು. ಸಹಜವಾಗಿ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರ...

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ - ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

"ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪವಿತ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪೊಸ್ತಲ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ" (ಇಬ್ರಿಯ 3:1). ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಒಂದು ಅಬ್ಬರದ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ, ವೈನ್, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಏನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಂತೆ, ದೇವರು ಏಕೆ ತನ್ನ…

ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಸೋವರ್ ಕುರಿಮರಿ

"ನಮ್ಮ ಪಾಸೋವರ್ ಕುರಿಮರಿ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು: ಕ್ರಿಸ್ತನು" (1. ಕೊ. 5,7) ಸುಮಾರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಡೆದ ಮಹಾನ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಪಿಡುಗುಗಳು 2. ಮೋಶೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಫರೋಹನ ಮೊಂಡುತನ, ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಾಸೋವರ್ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಗಿತ್ತು,...

ದೇವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ನೀವು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವದನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಯಾರನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-9 GN). ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿತಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ...

ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

"ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವು ನನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ”(ಹೋಸಿಯಾ 11: 3 NIV). ನನ್ನ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗೆ ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಬಹುಶಃ 60 ರ ದಶಕದಿಂದ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಗಳು. WHO…

ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ ಇರುವೆ!

"ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೂ ಇರಬೇಕೆಂದು (ಜ್ಞಾನೋ. 1)4,3) ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆಳವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಹ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಮತ್ತು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾದ ಅರಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ಮರಾನಾಥ," ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ...

ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವಾಗಲೇ ಏಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?

"ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪೇಗನ್ಗಳಂತೆ ಖಾಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು" (ಮೌಂಟ್ 6,7-8 NGÜ). ಯಾರೋ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರು, "ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ನಾನೇಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?" ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಯೇಸು ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ....

ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಹಸಿವು

"ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೈ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ... ”(ಕೀರ್ತನೆ 145, 15-16 ಎಚ್‌ಎಫ್‌ಎ). ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಳವಾದ ಕಿರಿಚುವ ಹಸಿವು ಇದೆ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬಯಕೆ, ಆಳವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ, ಕೂಗು ...