ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನು?

070 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನುನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ನಾನು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ: "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ" (ಫ್ಯಾಕ್ಟಮ್ 4/09/49). ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು!

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ತ್ಯಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು imagine ಹಿಸಿದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಗಿದೆ:
"ನೀವು ಈಗ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಇದು ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ!"
«ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು!»
"ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲವೇ?"
"ನೀವು ಈಗ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ!"

ಯೇಸು ಯಹೂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಈ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

"ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ." ಆಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, 'ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸೇವಕರಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ; ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ? ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು: “ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪಾಪದ ಸೇವಕ. ಆದರೆ ಸೇವಕನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ" (ಜಾನ್ 8,31-36).

ಯೇಸು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಎಳೆದರು. ಗುಲಾಮನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು. ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತ. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಾನೆ. ಯಹೂದಿಗಳು ತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಮನ್ನರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ಪಾಪದ ಗುಲಾಮ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುವವರು ಪಾಪದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅದು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ತೀರ್ಮಾನವು ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದು ಏನೆಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಭಾಗವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

"ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು (ದೈವಿಕ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವ) ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವನು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದರೋಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ (ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ; ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸೇವಕನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು (ಅವನ ವೈಭವದಿಂದ) ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ದೈಹಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ" (ಪಿಲಿಪ್ಪರ್ 2,5-7).

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವನ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು.ಅವನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು "ಬಿಡುಗಡೆ" ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಅವನು ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅದು ಅವನನ್ನು ವಿಮೋಚಕನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವವನು, ಮುಕ್ತನಾದವನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವವನು, ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು. ಈ ಸವಲತ್ತು ಮನ್ನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲ್ ಅವರ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು.

"ಓಟದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಓಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ! ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಾಳಾಗುವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 9,24-25).

ಓಟಗಾರನು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾ ಅಗತ್ಯ. (ಆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನುವಾದವು ಈ ವಾಕ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ) ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ "ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವು". ಜೀಸಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಜಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಾವೂ ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಜಿಸಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುವ ನಶ್ವರವಾದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ; ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಅಥವಾ ಹಾದುಹೋಗದ ವೈಭವಕ್ಕೆ. ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಲ್ಲವೇ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲವೇ? ಅಪೊಸ್ತಲರಾದ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ?" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 9:1 ಮತ್ತು 4).

ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ! ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದವನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಮೋಚಕನ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವನು ಮತ್ತು ತೋರಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಂತೆ ತನಗೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕು, ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (ವಚನ 14) ಆದರೆ ಪೌಲನು ಈ ಸುಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಈ ಪರಿತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತನಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

"ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ; ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತದೆ!" (ಪದ್ಯ 14).

ಪಾಲ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ! ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ:

"ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ; ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನೈಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು? ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ (ಸ್ವತಂತ್ರ) ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ" (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 9,17-19 ಮತ್ತು 23).

ಪೌಲನು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ನಿರ್ಬಂಧಿತನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು; ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನುಸುಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೇತನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲ್ ಮುಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಜನರು. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಸಂದೇಶವು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮೋಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಹೊರಗಿನಿಂದ, ಪಾಲ್ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಾಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ.

"ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ನಿಜವಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಪದ ಸೇವಕರು. ಆದರೆ ಸೇವಕನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ" (ಜಾನ್ 8,34-35)

ಇಲ್ಲಿ "ಮನೆ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಮನೆಯು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಲುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ. (ಜಾನ್ 14) ಪೌಲನು ತಾನು ದೇವರ ಮಗು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು, ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪದ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರು (ಮೊಹರು?) ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅವರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿತು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಪಾಲ್ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪೌಲನಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ದೈವಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು, ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಈ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ "ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ" ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೈವಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು.

ಒಬ್ಬರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಥದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಯೇಸು, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯು ವಿಶಾಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು, ದೈವಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರು:

"...ಸೃಷ್ಟಿಯು, ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು ವೈಭವೀಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ (ಭಾಗವಹಿಸುವ) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. , ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಹೊಸ ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾವೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಮೋಚನೆಯಾದ ಪುತ್ರತ್ವದ (ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ) ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನರಳುತ್ತೇವೆ. (ರೋಮನ್ನರು 8,21-23)

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಿಮೋಚನೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವು, ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಲಿತನ.

"ನವಜಾತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲಿನ ಹಂಬಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ನಾವು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು), ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು, ಆದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಪವಿತ್ರ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನೆಯಾಗಿ (ಈ ಭದ್ರತೆಯು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವಲ್ಲಿ) ಜೀವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುವ ಪರಿತ್ಯಾಗ! (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 2,2-6).

ನಾವು ದೈವಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಲೇಖನದಿಂದ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ: «ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬಲವಂತದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಜನರು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹ್ಯಾನೆಸ್ ಜಾಗ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು