ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು, ಬನ್ನಿ

449 ಕಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಅದು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಲಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಜನರ ವಲಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನಂತರ ಬಡತನ, ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸರಣ, ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು "ಯೇಸು, ಬನ್ನಿ!"

ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸುವಿನ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸೀಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಮಗುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,10-12). ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನರಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಯಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೇವರಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯಾಜಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವನ್ನು ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಸಮಯ, ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 1,7; ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24,36; ಗುರುತು 13,32) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ! ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ” ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಜೊತೆಗೂಡಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು - ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. "ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು" ಯೇಸುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುವಿನ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕಡೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,1), ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಅಥವಾ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆ, ಕ್ರೂರ, ದೂಷಕರು, ಕೃತಘ್ನರು, ಕ್ಷಮಿಸದರು, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು: "ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ" (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,2-5). ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನರು ಆಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಪೌಲನು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ? ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 2 ರಲ್ಲಿ4,6-7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇನೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು? ಸಮಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: "ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಮತ್ತು ಮೋಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ" (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,13) ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಪಾಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಆದರೆ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಿರಿ" (2. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 3,14).

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. "ಭಯ ಪಡಬೇಡ!" (ಡೇನಿಯಲ್ 10,12.19) ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು: “ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಯಪಡುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ »(ಜಾನ್ 16,33).

"ಬಾ, ಜೀಸಸ್, ಬಾ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿನಂತಿಯು, ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ "ಆಮೆನ್, ಹೌದು, ಬನ್ನಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್!" (ಪ್ರಕಟನೆ 22,20).

My ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ».

ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ! ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಬಾರ್ಬರಾ ಡಹ್ಲ್‌ಗ್ರೆನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು, ಬನ್ನಿ