ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ

ಸಮಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 509 ರೂದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ. ಹರಿಕಾರರ ಬೈಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್‌ನ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಆಹಾ ಅನುಭವ", ಯೇಸು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಡೇರಲು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪೌಲನು ಗಲಾಟಿಯಾದ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಈಗ ಸಮಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲು, ನಾವು ದತ್ತು (ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳು)" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,4-5). ಸಮಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದನು. ಎಲ್ಬರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: "ಸಮಯದ ಪೂರ್ಣತೆ ಬಂದಾಗ".

ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಮನ್ನರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವು.

ಬೈಬಲ್‌ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: "ಅದು 'ಪಾಕ್ಸ್ ರೊಮಾನಾ' (ರೋಮನ್ ಶಾಂತಿ) ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಹಾನ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದವು, ಮತ್ತು ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗ್ರೀಕರ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ನೈತಿಕ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಪೇಗನ್ಗಳು ಸಹ ಕೂಗಿದರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಸಿವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗಿದೆ" (ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸಿಟರ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ).

ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವು. ಘಟನೆಗಳ ನಂಬಲಾಗದ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವರಮೇಳದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಂಜೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಆಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ರೆಸೆಂಡೋವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಟಿಂಪಾನಿ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಉದ್ವೇಗವು ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ದೇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ! "ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 2,9).

ಆದರೆ ಸಮಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದನು, ಅವನು ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. "ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳ್ಳಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದೇವರ ರಹಸ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಆತನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 2,2-3 ELB). ಹಲ್ಲೆಲುಜಾ ಮತ್ತು ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್!

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ