ಭವಿಷ್ಯ

150 ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಂತೆ ಯಾವುದೂ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜ. ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅವಿವೇಕಿ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಲಕ್ಷಣ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ನಕ್ಷೆಗಳು, ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕತ್ತರಿ, ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಬಕೆಟ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಸ್ ಕಲಾವಿದನಂತೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಣ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸಹಿಯನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷನಾಗಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ .

ಆದರೆ ನಾವು ಒಳನುಗ್ಗುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ: ಬೈಬಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಸ್ವಯಂ-ನೇಮಿತ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ "ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ" ಅಥವಾ "ರಾಜ" ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಬಹುದು. ಉತ್ತರ ", ಅಥವಾ" ಮೃಗ "ಅಥವಾ" ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ "ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ" ಕೊಂಬು ". ಇದು ತುಂಬಾ ವಿನೋದಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಂಜಿಯನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುವಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು - ಅದರ ಮೂಲ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಏನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು 1. ಪೀಟರ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

"ನಿಮಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೃಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಈ ಆನಂದವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು ಮತ್ತು ಹುಡುಕಿದರು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವು ಯಾವ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹುಡುಕಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಹಿಮೆ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ »(1. ಪೆಟ್ರಸ್ 1,10-12)

ಪೀಟರ್ ಬಾಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ “ಒಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ” ಇಲ್ಲಿದೆ:

  • ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ (ಪ್ರಕಟನೆ 19,10 ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ).
  • ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು to ಹಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
  • ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ.

ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಂದ ಪೀಟರ್ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು? ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: "ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿ" (v. 13). ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಎಂದರೆ "ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದು" (v. 3) ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಆದರೆ "ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು" (v. 22). ನೀವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲವೇ?

ಇಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂದೇಶವು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ - ದುಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ರೆವೆಲೆಶನ್ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೈಬಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ - ಅವನು ಯಾರು, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸರಳ ಸತ್ಯ. ಈ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ - ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯ - ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು "ದೇವರ ದಿನದ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಜೀವಿಗಳು" (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,12) ಬೈಬಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ - "ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ" (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 11,3) ದೂರ. ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ವ್ಯಸನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ - ವಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣ.

ಮೈಕೆಲ್ ಫೀಜೆಲ್ ಅವರಿಂದ