ಬೆಳಕು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ

172 ಲಘು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗೊಣಗಾಟ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸುರಿಯಿತು ಮತ್ತು ಗೊಣಗಾಟ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹುಡುಕಾಟ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯಿತು.

ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತನಕ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೋಟ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಣಗಳಾಗಿ, ನಂತರ ಅಲೆಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ತರಂಗ ಕಣಗಳಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದ ಎರಡು ಸಂಘರ್ಷದ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಬೆಳಕಿನ ನೋಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರೂ, ಹಿಮ್ಮುಖವು ನಿಜವಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ (ಬೆಳಕು) ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ (ಕತ್ತಲೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಂದು ಗಮನಿಸಿ 1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 1,5-7 (HFA) ಬರೆದರು: ಇದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ: ದೇವರು ಬೆಳಕು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪಾಪದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಥಾಮಸ್ ಎಫ್. ಟೋರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಫೇಯ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕ ಅಥಾನಾಸಿಯಸ್, ಅವರಂತೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್: ಬೆಳಕು ಎಂದಿಗೂ ವಿಕಿರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆಯು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಪದವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಕೀಯರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದವರು. ದೇವರು ಶಾಶ್ವತ ಬೆಳಕಾಗಿರುವಂತೆ, ದೇವರ ಮಗನು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಕಿರಣವಾಗಿ, ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ (ಪುಟ 121) ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೆಳಕು.

ಅಥಾನಾಸಿಯಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕರು ನೈಸೀನ್ ಕ್ರೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು: ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನು (ಗ್ರೀಕ್ = ಓಸಿಯಾ) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯೇಸು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ: "ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ" (ಜಾನ್ 1).4,9) ಜೀಸಸ್ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ (ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು) ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವದ (ಒಸಿಯಾ) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೊರೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರಕಟನೆಯು ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದು, ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವನನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಎಂದರೆ ಅವನು ಇದ್ದಂತೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವತಃ ತಂದೆಯ ಮಗ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಗತ್ಯ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ. ಪುಟ 119 ರಲ್ಲಿ "ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಫೇಯ್ತ್" ನಲ್ಲಿ ಟಾರೆನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು: ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಸಂಬಂಧವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಇದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರು ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಗನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಗನು ದೇವರ ದೇವರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇರುವಿಕೆ, ಸಮಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ "ದೂರ" ಇಲ್ಲದೆ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗೌಪ್ಯತೆಯಿದೆ.

ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ) ಸಹ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೊರೆನ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ಮಗ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಈ ದೇವರು ಮಾತ್ರ, ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕತ್ತಲೆಯಾದ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವನ ಘನತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನಡುಗಬಹುದು.

ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದ (ಸತ್ವ) ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ಯಾನನ್ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆಯು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ಮಕ (ಅಂದರೆ, ಹರ್ಮೆನೆಟಿಕ್) ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯದ ಕೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ (ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಅನುಗ್ರಹದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನುಗ್ರಹವು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಲು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಟೊರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಇದು "ದೇವರು ತನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುವವರು ಒಬ್ಬ ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು." ದೇವರ ಉಳಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಅವನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ತ್ರಯೈಕ್ಯ ದೇವರು, ಶಾಶ್ವತ ಬೆಳಕು, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡೂ "ಜ್ಞಾನೋದಯ" ದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ತರಲು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು "ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ" (1. ಟಿಮ್. 6,16), ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ "ಮುಖ" ದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು (ನೋಡಿ 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 4,6) ಈ ಅಗಾಧ ಬೆಳಕನ್ನು "ನೋಡಲು" ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯು ದೂರದವರೆಗೆ ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಬೆಳಕು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಸ್ವರೂಪ