ಧುಮುಕುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

211 ಧುಮುಕುವುದುಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೀತಿಕಥೆ: ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಫರಿಸಾಯರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರ (ಲೂಕ 18,9.14) ಇಂದು, ಯೇಸು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ತಲೆದೂಗಲು ಮತ್ತು ಹೇಳಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು: "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಫರಿಸಾಯರು, ಸ್ವಯಂ-ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬೂಟಾಟಿಕೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ!" ಸರಿ ... ಆದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ನೀತಿಕಥೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಒಂದೆಡೆ: 2000 ವರ್ಷಗಳ ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಾವು ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಧರ್ಮಾಂಧ ಕಪಟಿಗಳೆಂದು ಫರಿಸಾಯರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಫರಿಸಾಯರು ಯಹೂದಿಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದು, ರೋಮನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದರ ಪೇಗನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದಾರವಾದ, ರಾಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ರೆಟಿಸಮ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾನೂನಿಗೆ ಮರಳಲು ಜನರನ್ನು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಢತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.

ಫರಿಸಾಯನು ನೀತಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ: "ದೇವರೇ, ನಾನು ಇತರ ಜನರಂತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅದು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜ. ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಗೌರವವು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿತ್ತು; ಅವನು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕಾನೂನಿನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವನು ಇತರ ಜನರಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಅವನು ಹಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ: ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು - ಅವರು ರೋಮನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದರು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ 5,46) ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಭಜನೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ: ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಫರಿಸಾಯನು "ಒಳ್ಳೆಯವನು" ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕ, ಪುರಾತನ ಖಳನಾಯಕ, "ಕೆಟ್ಟ" ಎಂದು.

ಯಾವಾಗಲೂ, ಜೀಸಸ್ ತನ್ನ ನೀತಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ: ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಿ ಕೂಡ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವನನ್ನು ನಂಬುವುದು. ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ: ಅವನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಂಬುವವನು (ಅದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ) ಅವನ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದದ್ದನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ: ಸುವಾರ್ತೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ. ನೀತಿವಂತರು ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಡೆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಾಪಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ, ಅವನು ಇತರರ ಭೀಕರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡುವ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು, ಕೊಲೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರಂತೆ ಬದುಕದಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಷ್ಕರವಾಗಿದೆ, ಪಾಪಿಯು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನು, ನೀತಿವಂತನು ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಜ್ಞಾಪನೆ.

ಆದರೆ ಅದು ಸುವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪದ ಕ್ರೂರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪಾಪಿಗಳು ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶವಿದು. ಇದರರ್ಥ ದೇವರು, ಸದಾಚಾರದ ದೇವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು (ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇರಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ), ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ದೇವರು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪಾಪಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಪದ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನ ಭಯ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು - ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, ವಿಮೋಚಕ, ರಕ್ಷಕ, ವಕೀಲ, ರಕ್ಷಕ, ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿತಚಿಂತಕನಲ್ಲ. ಅವನು ಉದಾತ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ದುರ್ಬಲನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನವ ದಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಲೌಕಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. "ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ", ನೈತಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆದ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲದರ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ (ಹೀಬ್ರೂ 1,2-3), ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ: ಅವನು ವಿಮೋಚಕ, ಶುದ್ಧಿಕಾರ, ವಿಶ್ವ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವವನು, ಅವನು ತನ್ನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಚಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದನು (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,20) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರುವವನು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು - ನೀವು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ಜೀಸಸ್ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ನಿಯಮಗಳು, ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದು ಧರ್ಮದ ಅಂತ್ಯ. "ಧರ್ಮ" ಎಂಬುದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ: ದೇವರುಗಳು (ಅಥವಾ ದೇವರು) ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ "ಧರ್ಮ" ಅಲ್ಲ: ಇದು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ದೇವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಸಮನ್ವಯದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೇಷರತ್ತಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,2).

"ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಗತ್ಯ: ದಾನಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದು.

ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ - ನಮ್ಮಲ್ಲ

ದೇವರು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ - ಅವನು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು.

ಪಾಪವು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಏನೆಂದು ನೋಡದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಭಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಹತಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದಾಗ. ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು: ಅವನು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು - ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು (ಜಾನ್ 1,29) - ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದನು (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,6) ಪಾಪಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಭುಜವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ; ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ - ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ಎರಡು ಅಂಚಿನ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಒಂದೆಡೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಹದಿಹರೆಯದವರ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.)

ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಯಸ್ಕರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೂಗುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಈಗ ದೇವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ: ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಓರಿಯಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀಸಸ್ - ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ - ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ("ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ರ", ಹೀಬ್ರೂಸ್ 1,3) ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರು "ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿ", ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು; ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅವನು ದೇವರು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 
ಹೌದು, ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಅವನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅವರು "ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು", ಅಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಜೋಹಾನ್ಸ್ 3,17) ಅವರು ಅವನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಪದ್ಯ 18). ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,1-2), ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,19-20) ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡಬಹುದು (ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ), ನಾವು ಜಿಗಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಆಚರಣೆಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು.

ದೇವರಿಂದ ನ್ಯಾಯ

ಸುವಾರ್ತೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು - ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಅವನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬಹುದು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ.
 
“ತೊಂದರೆಯುಳ್ಳವರೂ ಭಾರವಾದವರೂ ಆದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಹೃದಯ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊರೆ ಹಗುರವಾಗಿದೆ »(ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,28-30)
 
ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಾಗ, ನಾವು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ; ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೇಸುವಿನ ಫರಿಸಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರನ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ (ಲೂಕ 18,9-14) ಪಾಪಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರನು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಫರಿಸಾಯನು - ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಬಹುತೇಕ ನಿಖರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ - ಅವನ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ನೀತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 1,17; 3,21; ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 3,9) ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಅವನ "ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಜೀವನ" ಅವನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ (ರೋಮನ್ನರು 5,6 ಮತ್ತು 8). ಇಲ್ಲಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಕರಾಳ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀತಿಯ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ (ಮಾಲ್ 3,20) ನೀತಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿದಾರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರನಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು "ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು, ಪಾಪಿ," ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬಹುದು. ಯೇಸುವಿನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ.
 
ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲನು.ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಕರುಣೆಯ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಬಲ್ಲನು. ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವನ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬಹುದು. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ನಾವು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ತವರ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ ತ್ರಾಣ.

ನಂಬಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಂಬಿಕೆ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂಧಗಳು, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಶುದ್ಧ ವಿಧೇಯತೆಯು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 3,28; 4,1-8 ನೇ). ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಆದರೆ - ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು - ಇದು ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀತಿಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಫರಿಸಾಯನಂತೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.
 
ಸಿಎಸ್ ಲೆವಿಸ್ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ: ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಅವನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಚರಣೆಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವನು, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನು, ಅವನು ವಿಫಲವಾದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ (ಸೋಲು, ಅಂದರೆ).

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಮ್ಮ ನಂಬಲರ್ಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಬದ್ಧ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಿಲ್ಲ (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,16) ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ (ರೋಮನ್ನರು 6,5-7). ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಫಿಯನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 4,24; ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 3,2-3). ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ - ನಮಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದು; ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ - ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು (ರೋಮನ್ನರು 5,8-10)?

ನಂಬಿಕೆಯ ಅಧಿಕ

ಹೀಬ್ರೂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ 11,1 ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂಬಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ನೈಜ ನೋಟವಾಗಿದೆ - ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಧ್ವನಿಗಳು ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರುವ, ಕೈಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವ, ತಿನ್ನಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಭೌತಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನಂಬಿಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಮೋಚನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,2325), ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-9), ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಶಾಂತಿ, ಅವರ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಖಚಿತತೆಯ ಮೂಲಕ ಹುದುಗಿದ್ದೇವೆ.

ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಅಧಿಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು: ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ, ಹಸಿವು, ಕ್ರೂರ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಭಯಾನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನೋವು, ಕಣ್ಣೀರು, ಅವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ನೋಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ (ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ). ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾವು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಭರವಸೆ (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,13).

"ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. See ನೀವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿದರೂ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ನಿಮಗಾಗಿ ಸಹ. ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಇನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. »

ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು - ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಹೊರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಯದ ಹೊರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನೋವಿನ ಹೊರೆಗಳು, ನಿರಾಶೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ. ಆತನು ಅವರು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ.

ಜೆ. ಮೈಕೆಲ್ ಫೀ az ೆಲ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಧುಮುಕುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ