ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆಜಿಯ ವಿಮರ್ಶೆ

Wkg ಯ 221 ವಿಮರ್ಶೆಹರ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜನವರಿ 1986 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 93 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 100.000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನು ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು.

ಶ್ರೀ ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ಎಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಬೈಬಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಡಬ್ಲ್ಯುಕೆಜಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಇತರ ಚರ್ಚುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಆರ್ಮ್‌ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 1986 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆಯೇ ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಕಲಿಸಿದ ಉತ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಡುವೆ ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು - ಈ ಬಾರಿ ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಚರ್ಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಡುವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಆರಿಸಿದೆವು.

ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ತ್ವರಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ulation ಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸದೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಈಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸದಸ್ಯರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ "ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಲ್" ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೈಬಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು - 10 ವರ್ಷಗಳ ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಚಂಡ ಪುನಸ್ಸಂಯೋಜನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ - ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್‌ನ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನವು ಏಳನೇ ದಿನದ ಸಬ್ಬತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಾಗ.

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿರಲು ಅನೇಕರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಚರ್ಚ್ ತೊರೆದರು. ಚರ್ಚ್ನ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಚರ್ಚ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು - ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್ರಚನೆಯು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪಸಾಡೆನಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು (ಮಾಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುಮಾರು 5%) ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಗ್ಲೆಂಡೋರಾದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನೂ ಮರುಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೊಸ ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೇತನವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿವೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ. ಬಹುಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದನು ಮತ್ತು ನಾವು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ತಿರುಚಿದ ಕಂದಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರಳಿದ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದನು. ಇದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ - ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕಳಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದರು. ಅವಳು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿತ್ತು: "ವೈಲ್ಡ್ ರೈಡ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ." ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿತ್ತು! ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಸಡೆನಾದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ, ಗ್ಲೆಂಡೊರಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪುನರ್ರಚನೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. 18 ಸ್ವತಂತ್ರ ಚರ್ಚುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು 89 ಹೊಸ ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ - ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಗಮ ಮತ್ತು able ಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಿರುವುಗಳು, ತಿರುವುಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಯು-ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯಗಳು ಇದ್ದವು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ - ಸಂತೋಷದ ಸಮಯಗಳು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯಗಳು, ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯಗಳು ಇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ (ಹೊಸ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬೈಬಲ್ನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ" ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಚ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಜಿ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. US wcg ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನಿಂದ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರು (USA ಯಲ್ಲಿ) ದೂರವಾಣಿ, ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ «ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ» ಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಡಿಸ್ಸಿ" ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆಜಿಯ ವಿಮರ್ಶೆ