ಸುವಾರ್ತೆ - ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ

259 ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆಅನೇಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಭಯ ಇರಬಹುದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಏಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ? ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಪಿಗಳು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅವರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು - ಅವರ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೋಕ್ಷವು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಆಳವಾದ, ಆಂತರಿಕ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದು ನನಗೆ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌ನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ/ಮಲತಂದೆಯನ್ನು ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಚು ಹೂಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವು ಸ್ವತಃ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಜನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅವನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ನಂಬಿದಾಗ, ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂಬುವವರೆಗೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ದೋಷವನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು: ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸುವಾಗ, ದೇವರು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯನ್ನರು 1,19-20) ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೆಳೆದನು (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 2,1; ಜಾನ್ 12,32) ಏಕೈಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ನರು 1,21) ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಭಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಾಡದ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿರುವುದರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ - ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ನೀವು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ರೋಮನ್ನರು 5,8; 8,31-39)

ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ನ ಸಂಗತಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ass ಹೆಯಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ನಿಂತನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೆಳೆದನು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದನು.

ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಾನ್ಸ್ 4,13; ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-10). ನಾವು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆತನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು! ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೇವತೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಇತರರು ವಾಸಿಸುವ, ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ (ಕಾಯಿದೆಗಳು 17,28) ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೇವರ ಮಗನು - ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ - ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯತೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಉಳಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವು ವಾಸಿಯಾದ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವನ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು.

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ಫೆಲೋಷಿಪ್, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪಿತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶ!

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಸುವಾರ್ತೆ - ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ