ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 649 ನಿರ್ಧಾರಗಳುದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ನೂರಾರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರ? ನೀವು ಏನು ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಳ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರವುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ - ಅವುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಃ. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಓವರ್‌ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ತ್ವರಿತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತನಕ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಗಮನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಪಾಲ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ, ನಾನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ" (ಗಲಾತ್ಯದವರು 2,20) ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಜೀವನವು ದೈನಂದಿನ, ಗಂಟೆಯ ಮತ್ತು ತತ್‌ಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಧರಿಸಲು, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. “ಆದರೆ ಈಗ ನೀವೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡಿ: ಕೋಪ, ಕೋಪ, ದುರುದ್ದೇಶ, ನಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಮಾತುಗಳು; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಪ್ರತಿರೂಪದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 3,8-10)

ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಹಳೆಯ ನನ್ನನ್ನು (ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ) ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು / ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ. "ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ" (ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ 3,1).

ನಾನು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಮರಣದೊಳಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ನಾವು ಸಹ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು" (ರೋಮನ್ನರು 6,4).

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಪೌಲನಂತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಏರಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ.

ಟಾಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ