ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಅದ್ಭುತ

418 ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಪವಾಡನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹ - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆತನ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಈ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾನವ ಪಾಪದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಪರಿಹಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೊಳಕು ಇದೆ. ಒಂದು ಮೇರುಕೃತಿಯು ಕೊಳೆಯ ಬಹುಪದರದ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾವಿದನ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಮೋಡಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ

ಕೊಳಕು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಸಾದೃಶ್ಯವು ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಮ್‌ನ ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸ್ಟೈನ್ ಚಾಪೆಲ್‌ನ ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊನ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊ (1475-1564) 1508 ರಲ್ಲಿ 33 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೈನ್ ಚಾಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 560 m2 ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಮೋಸೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊನ ಮಾನವರೂಪದ (ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ) ದೇವರ ಚಿತ್ರಣ: ತೋಳು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆಡಮ್, ದೇವರ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರೆಸ್ಕೊ (ಕಲಾವಿದರು ತಾಜಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಫ್ರೆಸ್ಕೊ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಳಕು ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಕಾಲವು ಮೇರುಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಸಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ತೇವಾಂಶ - ಮಳೆಯು ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪೆಲ್‌ನ ಸೋರುವ ಛಾವಣಿಯ ಮೂಲಕ ನುಗ್ಗಿತು - ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿತು. ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು! ಹಸಿಚಿತ್ರವು ಅದರ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಟುಗಳಿಂದ ವಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೊರತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ವಾರ್ನಿಷ್‌ನ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳ ಕ್ಷೀಣತೆಯು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರದ ಮೋಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂಟು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಉದುರಿಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಕಣಗಳು ಸಹ ಸಡಿಲಗೊಂಡವು. ನಂತರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದರು. ಅವರು ಜೆಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ದ್ರಾವಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ, ಮಸಿ-ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿದ ಹೂಗೊಂಚಲು ಸಹ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಅದು ಪವಾಡದಂತೆ. ಮೋಡ, ಕತ್ತಲಾದ ಹಸಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಚ್ ed ಗೊಳಿಸಿದ ಹಸಿಚಿತ್ರವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಮೇರುಕೃತಿ

ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊ ಮಾಡಿದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ದೇವರ ಪಾಪದಿಂದ ಮಾನವ ಪಾಪದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಅವನ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಪವಿತ್ರತೆಯು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ. ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಾವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ: ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೇ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಪಾಪದ ಕೊಳಕು ಕಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು: "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,1-2)

ನಾವೂ ಸಹ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊನ ಹಸಿಚಿತ್ರವನ್ನು ರಸ್ ಆವರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವೂ ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟು ತುರ್ತು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪಾಪದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯಬಹುದು.

ನವೀಕರಣದ ಚಿತ್ರಗಳು

ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರು-ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಇದು ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ತ ಸಾದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊನ ಹಸಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಸ್ವಭಾವದ ಅಪವಿತ್ರತೆಗಳಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಅಥವಾ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: "ಆದರೆ ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ" (1 ಕೊರಿ 6,11) ಈ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯು ಮೋಕ್ಷದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಾಲ್ "ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ (ಟೈಟಸ್ 3,5) ಈ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪಾಪದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯು ಸುನ್ನತಿಯ ರೂಪಕದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದೇವರು ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುನ್ನತಿ-ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು, "ಮತ್ತು ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದನು, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದನು" (ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯನ್ನರು 2,13).

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: "ನಮ್ಮ ಮುದುಕನು ಆತನೊಂದಿಗೆ [ಕ್ರಿಸ್ತನು] ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಪಾಪದ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ" (ರೋಮನ್ನರು 6,6) ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪವು (ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಅಹಂಕಾರ) ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಲೌಕಿಕವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಪದ ಕೊಳಕು ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಎಳೆತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ನಾವು ಪಾಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ದೇವರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು "ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ" ಎಂದು ಪಾಪಿ "ಮುದುಕ" ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆತ್ಮದ ಮರಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮತಾಂತರದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಪೌಲನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ "ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತ ಭರವಸೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ" (1 ಪೀಟರ್ 1,3) "ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ" ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಾಗ, ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯೇಸು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮತ್ತು ತಂದೆ (ಯೋಹಾನ 14,15-23). ನಾವು ಮತಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಜನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಬಲೀಕರಣವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ

ಸಹಜವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇನ್ನೂ, ಪೀಟರ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು, "ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಂತೆ." ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ "ತಾರ್ಕಿಕ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು" (1 ಪೇತ್ರ 2,2) ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು “ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ” ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ (2 ಪೇತ್ರ 3,18) ಹೆಚ್ಚು ಬೈಬಲ್ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗುವುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಜ್ಞಾನ" ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಸ್ತೀಯರನ್ನಾಗಿಸುವುದರ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಪಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಒಂದು ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮತಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ದೇವರ ಮೂಲತತ್ವ ಅಥವಾ "ಪಾತ್ರ" ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಬಲಪಡಿಸುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು

ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದೇವರು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಹೊಸ ಜೀವಿ; ಹಳೆಯದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ, ಇಗೋ, ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,17.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಈ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಸ್ತವದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು: "ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..." (ರೋಮನ್ನರು 12,2) ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರರ್ಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಹೌದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, "ಮುದುಕ" ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಪದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಜೀವನ

ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ clean ವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಅವನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನವು ನಾವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಸ್ಮಯವು ಮೈಕೆಲ್ಯಾಂಜೆಲೊನ ಮಂದ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಳಂಕಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಡಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದನು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ಬೈಬಲ್ ಆಡಮ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಐಹಿಕ ಜನರಾದ ನಾವು ಅವನಂತೆ ಮರ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಡಮ್ (1 ಕೊರಿಂ) ನಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.5,45-49)

Im 1. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೋಸೆಸ್ ಪುಸ್ತಕವು ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಪಾಪದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ದೇವರು ಪಾಪದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ: ಮರಣ. ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಮರಣವು ಮಾನವ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಾಸಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಮನುಕುಲ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದ ಪಾಪದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು: "ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಈಗ ನಾವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ" (ರೋಮನ್ನರು. 5,10).

ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಆಡಮ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಪಾಪವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಅನುಮತಿಸಿದರು. ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು. ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಆದಾಮನ ಪಾಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು ಎಂದು ಪೌಲನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಮನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರು ಸತ್ತರು ಅಥವಾ ಅವನು ತನ್ನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ, “ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯ” ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪಾಪವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದಾದ ಪರಿಸರದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಮ್. ಆಡಮ್ನ ಪಾಪವು ಮುಂದಿನ ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿತು.

ಅಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಮರಣವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. "ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಪಾಪದಿಂದಾಗಿ ಮರಣವು ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಆಳಿದರೆ," ಪೌಲನು ಬರೆದನು, "ಕೃಪೆಯ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ವರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಒಬ್ಬನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳುವರು" (ಪದ್ಯ 17). ದೇವರು ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು, ಮೇಲಾಗಿ, ನಾವು, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ನೀತಿವಂತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ದೇವರು "ಸತ್ತವರ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು (ಮಾರ್ಕ್ 12,27) ಅವನು ಹೇಳಿದ ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ತರು, ಆದರೆ ಸತ್ತವರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು. ಜೀವನವು ಈಗ ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವನ. ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಪೌಲನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ: "...ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ" (ರೋಮನ್ನರು 6,11).

ಪಾಲ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಅದ್ಭುತ