ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ

ಜನರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ನಿಜವಲ್ಲ. ಟೋಜರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಹಾರೈಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಚೌಕಾಸಿಯ ಚಿಪ್ಪರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಮಾತುಕತೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮಂತೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತವೆ - ನಮ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ನಾವು (ಸರಿಯಾಗಿ) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪಾಪವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ವರ್ತಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾರು ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಬಯಸಿದ ಮತ್ತು ಹಂಬಲಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಗಮನವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆರಾಧಕನ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,7), ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾವು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. "ದಯವಿಟ್ಟು" ಮತ್ತು "ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗು ಹೇಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತಂದೆಯಂತೆ ಅವರು "ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪದ" ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿಯ ತಂದೆಯಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ump ಹೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮರೆಮಾಚುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ:

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅವನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ