ದೇವರ ರಾಜ್ಯ (ಭಾಗ 5)

ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವು ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸ್ತಬ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ

ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ (ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ) ಅಥವಾ ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು (ಆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ), ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭರವಸೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ. ಸಹಜವಾಗಿ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ - ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ನೈಜವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂಬರುವದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಅವರು ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯೋತ್ಸಾಹದ ಅಥವಾ ಸ್ತಬ್ಧ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಸೂಚಿಸಲಾದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಬಲದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ, ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ - ಅದು ಜಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಯ. ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ನ ಸೂಚಿಸಲಾದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರದಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ದೇವರ ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದಂತೆ, ಚರ್ಚ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು; ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,20) ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಪದದ ಮೂಲಕ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ದೇವರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮುಂಬರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ (ರೋಮನ್ನರು) 1,16) ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ವಿನಮ್ರ ನೀರಿನ ಕಪ್ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 10,42) ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ದೇವರ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಿಕ, ಕೇವಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲದ, ಇನ್ನೂ ನಿಜವಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೀತಿವಂತ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ - ಎರಡೂ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ - ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಮೋಚಕ ಮತ್ತು ರಾಜರಾದರು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಪದಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದವುಗಳು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ: ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು. ಅಂತಹ ವಿಧಾನವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ (ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆ) ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರದ (ಇನ್ನೂ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಥಾನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ, ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ, ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಪದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭೂಮಿಯ ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ - ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅದರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ - ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾಗೆ!

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಎಷ್ಟೇ ಅಪೂರ್ಣ, ನಿರ್ಗತಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿಲ್ಲ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಸಿವೆ-ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು.

ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ

ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು, ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನೈಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಈ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ನಾವು ಆಕಾರ ನೀಡುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉತ್ತರವೆಂದರೆ, ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯ - ನಮ್ಮ ಸವಲತ್ತು - ಪದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ್ಯ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನವು ಏನನ್ನು ತರುತ್ತದೆ? ಅವನ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕ ಮತ್ತು ರಾಜ. ಅವನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದುಷ್ಟ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆ (ಅವನ ಪರೋಸಿಯಾ) ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ (ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್) ಜೊತೆಗೂಡಿರುತ್ತದೆ.ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವೈಭವವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸೂಚಕ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಕಾರ್ಯದ ಸಮಯವು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಸ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೀವನವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಪಾಪ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸ್ತವತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆದರ್ಶದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಕ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮುರಿದ, ವಿರೋಧಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಆದರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಜೀಸಸ್ ರಾಜರ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯ - ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ - ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಯುಗ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ದೇವರ ಉತ್ತಮ-ನಡತೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭ್ರಷ್ಟ, ವಿಕೃತ, ಸುಳ್ಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ದೇವರ ಅಂತಿಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತನ್ನ ಮೂಲ ಹಣೆಬರಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನರಳುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ (ರೋಮನ್ನರು 8,22) ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತವ. ಆದರೆ ಈ ವಾಸ್ತವ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಕೇವಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ. ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ - ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಂದು ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಆರಾಧನಾ ಸಮುದಾಯದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ "ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ" ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೈಬಲ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು "ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ" ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೋಧಿಸಿದನು (ಜಾನ್ 17,15) ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು, ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಯಿತು (ಜೆರೆಮಿಯ 2 ಕೊರಿ.9,7) ಡೇನಿಯಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಾಗ ಪೇಗನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಪೌಲನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪದಗಳು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ - ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲ.

ನಾವು ಈ ಯುಗದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಬೈಬಲ್ನ ಬೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಅದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ತನ್ನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂತರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ನಾಗರಿಕರು" (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,191) ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ; ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಕನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ಸ್ 3,20) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಹೊಸ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ಯತೀತಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ವಿವಾದದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೆರೆವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ತನ್ನ ರೋಮನ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಂತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ - ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ - ಅದರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಾವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಸರದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಕಾರ್ಲ್ ಬಾರ್ತ್ ಅವರ ಬೈಬಲ್ನ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುಗಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ದ್ವಿಪೌರತ್ವವಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಅತಿರೇಕದ ವಿಶ್ವಯುಗಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು, ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಆದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರು! ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು ಮತ್ತು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತರಲಾಗುವುದು ”(ಮಾರ್ಕ್ 13,9) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಯಿದೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅದು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದ್ಯತೆಯ ಗಮನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಎರಡನೆಯ ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಂದಲು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇದು ಕುದಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದಾಯದ ದ್ವಿತೀಯಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಿಷ್‌ನೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೂ ms ಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈ ವಿಶ್ವ ಸಮಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಚರ್ಚ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ, ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಎರಡು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು - ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಲಿ - ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗುಪ್ತ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಧಿಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜರ ರಾಜ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಾಸ್ತವದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ - ನಾವು ಸೇರಿರುವ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. 2 ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು, ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಲಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದೇವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚರ್ಚ್, ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ವೃತ್ತದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಚರ್ಚ್ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಭರವಸೆಯು ದೃ ground ವಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾರವನ್ನು ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯೆಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು! ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವು ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಚರ್ಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಹಣೆಬರಹದ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕ - ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯ, ಅದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.

ಚರ್ಚ್‌ನ ಹೊರಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಸಮುದಾಯದ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಧ್ಯೇಯವು ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವು ಚರ್ಚ್ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ (ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ನಾಯಕರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚರ್ಚ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಾಗರಿಕರ ಸಮುದಾಯವು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಣೆಬರಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳ, ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಜೀವಂತ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಅಂತಿಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯಾದರೂ, ಆ ಬಿಂದುವಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಇರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿಶಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜೀವನದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಚರ್ಚ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭೆಯು ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು.

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಈ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಮತ್ತು ದೇಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವ ಬೂರ್ಜ್ವಾಗಳ ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಮುಕ್ತ ಫೆಲೋಷಿಪ್ನ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲಗಳು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ನಾಗರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಇಚ್ ingly ೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಮಾನದಂಡಗಳು, ತತ್ವಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲ ಸಮುದಾಯವಾದ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದೇವರ ಹಣೆಬರಹ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡದೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಭರವಸೆಯ ಹರಿವಿನ ಪರೋಕ್ಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರಲಿ

ಚರ್ಚ್‌ನ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಬಹುದು - ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ - ವಸ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಪರೋಕ್ಷ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ನ ನೇರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬರುವಿಕೆ. ಪರೋಕ್ಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚರ್ಚ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು. ಜೀಸಸ್, ದೇವರು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೆಳವು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲವನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ (ಒಂದು ವೇಳೆ). ಇಂತಹ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಚರ್ಚ್‌ನ ನೇರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಹುಶಃ ಮೂಲಭೂತ ಚರ್ಚ್ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅಂಗಗಳು, ಪ್ರಭಾವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಚಕ್ ಕೋಲ್ಸನ್ನ ಪ್ರಿಸನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ವೈಫಲ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು - ದೂರದಿಂದಲೂ - ಚರ್ಚ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಯ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲದು, ವಿಶಾಲ ಸಮುದಾಯದೊಳಗಿನ ಅವರ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುರ್ಬಲರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಮನ್ನರು 13 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತೆ, ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಪೌಲನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಇದೇ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. “ಕೈಸರನದನ್ನು ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡು ಮತ್ತು ದೇವರದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 22,21), ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು: "ಕರ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ, ರಾಜನ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 2,13-14)

ಗ್ಯಾರಿ ಡೆಡ್ಡೊ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರ ರಾಜ್ಯ (ಭಾಗ 5)