ನಾವು "ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹ" ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ?

320 ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋಣ

"ಇದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಅಥವಾ "ಅದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ "ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು" ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಜಿಸಿಐ ಪಾದ್ರಿ ಟಿಮ್ ಬ್ರಾಸೆಲ್ಗೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. "ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹ" ವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು: "ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ: ಉಚಿತ ಅನುಗ್ರಹ!"

ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡೈಟ್ರಿಚ್ ಬೊನ್‌ಹೋಫರ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ "ನಾಚ್‌ಫಹ್ರಂಗ್" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮತಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ದೇವರ ಅನರ್ಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ - ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು "ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹ" ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ವಿವಾದ

ಮೋಕ್ಷವು ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಬೋನ್‌ಹೋಫರ್ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಬೋಧನೆ (ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್‌ಶಿಪ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ವಿವಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐದು-ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಿಸ್ಟ್, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು "ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹ" ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು (ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು (ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ) ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಉತ್ತಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಯೇಸು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾನವರು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯೇಸು ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕೃಪೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ- ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಟಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ (ಅಥವಾ ಅತಿರೇಕವಾಗಿ), ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಾವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,10) ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ (ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,8-9; ಗಲಾಟಿಯನ್ನರು 2,20) ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಮಹಾನ್ ಬೋಧಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಜನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ: "ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿನ್‌ಪ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಚುಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತೇವೆ."

ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸವು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ (ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ) ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. . ಕಾರ್ಲ್ ಬಾರ್ತ್ ಬರೆದರು: "ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿಸಬಹುದು."

ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವವನು "ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ (ಜಾನ್ 3,16; 36; 5,24) ಮತ್ತು "ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ" (ರೋಮನ್ನರು 10,9) ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ದೇವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಯು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀಸಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಿಭಜಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಸಂರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಎರಡೂ. ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಾಗಿ ಅವನು ವಿಮೋಚಕ. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಆಯಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾನೆ.

ಜೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಆತನ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮೋಕ್ಷದ ವಾಣಿಜ್ಯ (ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭದಾಯಕ) ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅದು ಪವಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೋಕ್ಷವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಉಳಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರೀಕರಣವಾಯಿತು (1. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 1,30).

ವಿಮೋಚಕನು ಸ್ವತಃ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ನಾವು ಆತನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು "ಹೊಸ ಜೀವಿ" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (2. ಕೊರಿಂಥಿಯಾನ್ಸ್ 5,17) ಈ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಅವನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ವಿಷಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, "ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ."

ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ

ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬುವ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳ ಅವರಲ್ಲಿದೆ (ನಾನು ಭಾಗ 2 ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ). ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿವೇಕದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅನುಗ್ರಹವು ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ, ಅನುಗ್ರಹವು ಒಂದು ವಹಿವಾಟಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ (ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ) ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನರು ಯೇಸುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀಸಸ್ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ - ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಪೌಲನು ಕೃಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಧಿಸಿದನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ "ಪಾಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು." ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆರೋಪವು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಗುರಿಯು "ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು" ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದನು (ರೋಮನ್ನರು 1,5; 16,26).

ಮೋಕ್ಷವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ: ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲಸ

ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಕನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ವಿಧೇಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ - ನಾವು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ಮತ್ತು ನಂಬುವಾಗ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಉಡುಗೊರೆ.

ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ-ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ-ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು (ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು) ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ (ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ) ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈ ಎರಡು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 1,6 ಅಂದರೆ) "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ". ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿಯು ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವು ಬೀಳಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನಾವು "ಅಗ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹ" ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ?