ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ 424 ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಳೆಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ: "ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ" ಮತ್ತು "ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯು ಪರ್ವತದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ". ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ: "ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಲುಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ‘ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನೇ? (ಜಾನ್ 14,2) ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮರಣದ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ? ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದವರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಯುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಯೇಸು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು Can ಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? «ಇದು ಮೆಸ್ಸೀಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ದುಃಖ, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಳುತ್ತೇವೆ! » ಗೊಂದಲ, ಹತಾಶೆ, ಭಯ - ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಿತವಾಗಿವೆ. ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಯೇಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದನು: ಚಿಂತಿಸಬೇಡ! ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು!" ಮುಂಬರುವ ಭಯಾನಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು: "ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ".

ಆದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದವು? "ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ" ಎಂಬ ಪದವು - ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆ - ಜೆರುಸಲೆಮ್ನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ (ಲ್ಯೂಕ್ 2,49, ಜಾನ್ 2,16) ದೇವಾಲಯವು ಗುಡಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡೇರೆ. ಗುಡಾರದ ಒಳಗೆ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಟ್ಯಾಬರ್ನಾಕುಲಮ್ = ಡೇರೆ, ಗುಡಿಸಲು) ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇತ್ತು, ದಪ್ಪ ಪರದೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರಗಳ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು (ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಗುಡಾರ" ಎಂದರೆ "ಮಿಶ್ಕನ್" = "ವಾಸಸ್ಥಾನ" ಅಥವಾ "ವಾಸಸ್ಥಾನ") ಅವನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಹಾ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, "ವಾಸಸ್ಥಾನ" ಅಥವಾ "ವಾಸಸ್ಥಾನ" ಎಂಬ ಪದವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಎಂದರ್ಥ, ಮತ್ತು "ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ (ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಷೆ) ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ. , ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ». [1] ಇದು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಈಗ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಂಗಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅವನ ಮಾರ್ಗವು ಅವನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೆ. ಅವನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು (ಜಾನ್ 14,2) “ಎಲ್ಲವೂ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದು ಭಯಾನಕವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ." ಆಗ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರೋಸಿಯಾ (ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ) ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ (ಆದರೂ ನಾವು ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ), ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಾರ್ಗವು ಅವನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಅವರು ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿದರು.

"... ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ" (ಜಾನ್ 14,3), ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ "ನನಗೆ" ಎಂಬ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಾಸಿಸೋಣ. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪದಗಳಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು 1,1ಮಗನು (ವಾಕ್ಯ) ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರೀಕ್ "ಸಾಧಕ" ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಇದು "ಟು" ಮತ್ತು "ನಲ್ಲಿ" ಎರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲದು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ: "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪದವು ಇತ್ತು. ಪದವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದು ದೇವರಂತೆ ...» [2]

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ನನಗೆ" ಮತ್ತು "ಅಟ್" ಎಂದು ತೋರುವ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪದಗಳು ದೈವಿಕ ಜೀವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ನಿಕಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇಂದು ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಾನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಯೇಸು ಸತ್ತಾಗ, ದೇವಾಲಯದ ಮುಸುಕು ಎರಡಾಗಿ ಹರಿದಿತ್ತು. ಈ ಬಿರುಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯವು ಈಗ ಅವನ ಮನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈಬಲ್ನ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದ್ಯ 2 ರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ: "ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಲುಗಳಿವೆ." ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ! ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಮಗನು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದನು, ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡನು (ಜಾನ್ 12,32) ಅದೇ ಸಂಜೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು: “ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವನು; ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" (ಜಾನ್ 14,23) 2 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, "ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು" ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ?

ಉತ್ತಮ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ? ಬಹುಶಃ: ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸೂಚನೆ, ಕ್ಷಮೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು. ಹೇಗಾದರೂ, ಯೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಆ ನಂಬಲಾಗದ, ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಈಗ ನಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ: "ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ಅದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 3. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? "ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ" (ಜಾನ್ 1,18, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈಬಲ್) ಅಥವಾ, ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ: "ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ". ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುವಂತೆ: "ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು, ಅವನ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಅಥವಾ, ಗಾದೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವುದು." [3] ಅಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲುಗಾರರು (ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2,6)!

ನೀವು ಇದೀಗ ಕಠಿಣ, ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ, ಖಿನ್ನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಖಚಿತವಾಗಿರಿ: ಯೇಸುವಿನ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದಂತೆಯೇ, ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ: ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು!" ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೂಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ! ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಅವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅವನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ - ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಉಗುರು ಮಾಡಲು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನೆಂದು ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀವನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉದ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ತ್ರಿಕೋನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವನ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ."

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಎಲ್ಲರ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ! ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಘೋಷಿಸಿದನು, ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ; ಅವನ ಕಪ್ನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನಾವು ಇತರರ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ; ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು. ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ - ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಆಮೆನ್ [4]

ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

 

Anmerkungen:

[1] NT ರೈಟ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಪ್, ಪುಟ 150.

[2] ರಿಕ್ ರೆನ್ನರ್, ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್, ಪುಟ 445; ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈಬಲ್‌ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

[3] ಎಡ್ವರ್ಡ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆಫ್ ದಿ NT, ಪುಟ 452.

[4] ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಯೂಕರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಟರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪವಿತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮೈಕೆಲ್ ಜಿಂಕಿನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಥಿಯಾಲಜಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ, ಪುಟ 137.