ಜೀಸಸ್: ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುರಾಣ?

100 ಜೀಸಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುರಾಣಅಡ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ season ತುಮಾನವು ಚಿಂತನಶೀಲ ಸಮಯ. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅವನ ಅವತಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಮಯ, ಸಂತೋಷ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಸಮಯ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಅವನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕರೋಲ್ ಇನ್ನೊಂದರ ನಂತರ ಈಥರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕಗಳು, ಕ್ಯಾಂಟಾಟಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರಲ್ ಗಾಯನದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಸ್ಸೀಯನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಭಾವಿಸುವ ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಇದು.

ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅನೇಕರು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ season ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ರಜಾದಿನದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳಿನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ.

ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಲೇಖನಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ: "ಜೀಸಸ್ ಒಂದು ಪುರಾಣ", ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನೇಕ "ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ" ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಹೆರೋಡೋಟಸ್ ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಂಬಲರ್ಹ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಟೀಕೆಗಳ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವು 900 ರ ಹಿಂದಿನದು - ಅವರ ಸಮಯದ ಸುಮಾರು 1.300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ.

ಅವರು ಇದನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬರೆಯಲಾದ "ಅಧಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದ" ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲೆಯು (ಜಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ತುಣುಕು) 125 ಮತ್ತು 130 ರ ನಡುವೆ ಹಿಂದಿನದು. ಗ್ರೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 5.800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ತುಣುಕು ಪ್ರತಿಗಳಿವೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10.000 ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 9.300 ಇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಖಾತೆಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಮೊದಲನೆಯದು ಯಹೂದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಫ್ಲೇವಿಯಸ್ ಜೋಸೆಫಸ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ 1. ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ [...]. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಂಬಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅನ್ಯಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಪಿಲಾತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದರೂ, ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. [...] ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅವನ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. [ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೇಟ್ಸ್ ಜುಡೈಸಿ, ಡಿಟಿ.: ಯಹೂದಿ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್, ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ಜ್ (ಅನುವಾದ.)].

ಮೂಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಎಫ್ಎಫ್ ಬ್ರೂಸ್, "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಿಗೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ನಂತೆಯೇ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ರೋಮನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕ್ಯಾರಿಯಸ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಟಾಸಿಟಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀರೋ ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ:

ಮೂರನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಟ್ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ರಿಯನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಗಯಸ್ ಸ್ಯೂಟೋನಿಯಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಸ್ ಅವರಿಂದ. ಮೊದಲ ಹನ್ನೆರಡು ಸೀಸರ್ಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ 125 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, 41 ರಿಂದ 54 ರವರೆಗೆ ಆಳಿದ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ:

ಕ್ರೆಸ್ಟಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಅವನು ರೋಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದನು. (ಸ್ಯೂಟೋನಿಯಸ್‌ನ ಕೈಸರ್‌ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಯನ್, ಟಿಬೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಡ್ರೂಸಸ್ ಸೀಸರ್, 25.4; ಅಡಾಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾಹ್ರ್‌ನಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ "ಕ್ರೆಸ್ಟಸ್" ಎಂಬ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.)

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, 54 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಯೂಟೋನಿಯಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ I. ಹೊವಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ: Christian ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್‌ನ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸದೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "

ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೊದಲ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಕಲಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ದೃಢವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮೈಕೆಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಜೀಸಸ್: ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ: "ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಪುರಾತನ ಬರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಹೊಸದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ - ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು - ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವ ಹಲವಾರು ಪೇಗನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ."

ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳು ಅವರು ನಂಬಲು ಬಯಸದಿರುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಶೆಲ್ಬಿ ಸ್ಪಾಂಗ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕೇತರರಿಗೆ ಜೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ: “ಜೀಸಸ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನುಷ್ಯ ಜೀಸಸ್ ಒಂದು ಪುರಾಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ - ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ.
ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಯೇಸುವಿನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಣವು ಕೇವಲ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಓದಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ದಂತಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಬರಹಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ಮಾರಕ ಫಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಲೂಯಿಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು "ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇವರು" ದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ: "ಯಾವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ." ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಮರ್, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ; ಜರ್ಮನ್: ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ) ಯಹೂದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್, "ನಜರೀನ್‌ನ ಬೆಳಕಿನ ಆಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿ" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಸಂವಾದಕರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಿಜವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಯಾರೂ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನುರಣಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣವು ಅಂತಹ ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥೀಸಸ್‌ನಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಥೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್‌ನ ಇತರ ವೀರರು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. (ಜಾರ್ಜ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ವೈರೆಕ್, ದಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 1929, ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್: ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ)

ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ರೇಮಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಜೀಸಸ್ ಪುರಾಣವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅನೇಕರು ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಸ್ಸಿಹ್ ನಲ್ಲಿ, ಬ್ರೌನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮ ಕಥೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ."
ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ, ಬದಲಿಗೆ ಜೀಸಸ್ ಪುರಾಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಜೀವಂತ ಪುರಾವೆಗಳು. ಆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವನ. ಬೈಬಲ್‌ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಏಕೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಬರುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದನು (1 ಯೋಹಾ 4,10) ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

  • ಕಳೆದುಹೋದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲು (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿ9,10).
  • ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು (1 ತಿಮೋತಿ 1,15; ಮಾರ್ಕಸ್ 2,17).
  • ಮನುಷ್ಯರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಲು (ಮತ್ತಾಯ 20,28).
  • ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು (ಜಾನ್ 18,37).
  • ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೈಭವಕ್ಕೆ ತರಲು (ಜಾನ್ 5,30; ಹೀಬ್ರೂಗಳು 2,10).
  • ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕಾಗಿರಲು, ದಾರಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ (ಜಾನ್ 8,12; 14,6).
  • ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು (ಲೂಕ 4,43).
  • ಕಾನೂನನ್ನು ಪೂರೈಸಲು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,17).
  • ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಾಶವಾಗದೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಂಬದವನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ" (ಜಾನ್ 3,16-18)

ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದನು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ (ಪ್ರಚೋದನೆ). ಜೀಸಸ್ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು - ಅವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಬಂದ ದೇವರ ಮಗ.

ಅದು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಸಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಜೀಸಸ್: ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುರಾಣ?