ಲಾಜರನು ಹೊರಬಂದನು!

531 ಲಾಜರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆಲಾಜರನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪವಾಡವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಇಂದು ನಮಗೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಾನ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಲಾಜರಸ್ ಜುದಾಯದ ಅಪರಿಚಿತ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ - ಅವನು ಮಾರ್ಥಾ ಮತ್ತು ಮೇರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು, ಮೇರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವನ್ನು ಸುರಿದಳು. ಸಹೋದರಿಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆದರು: "ಕರ್ತನೇ, ನೋಡು, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ" (ಜಾನ್ ಅವರಿಂದ 11,1-3). ಇದು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಬರಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇದು ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಥಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾಸವಾಯಿತು, ಆದರೆ ವಿಳಂಬವು ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಬದಲಾದಂತೆ, ದೂತರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಲಾಜರನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ರೋಗವು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತೇ? ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಮರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾವು ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು (ವಿ. 4). ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಾಜರನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಯೂದಾಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ಜೀಸಸ್ ಏಕೆ ಅಪಾಯದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀಸಸ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗೂಢವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಲಾಜರಸ್ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ" (v. 11).

ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳ ನಿಗೂ erious ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥವು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಅವನು ಮಲಗಿದರೆ, ಅವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಏಕೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಯೇಸು ವಿವರಿಸಿದನು: "ಲಾಜರನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು" ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು: "ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ". ಏಕೆ? "ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ". ಯೇಸು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪವಾಡವು ಲಾಜರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ - ಅವರಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು.

ಅವರು ನೋಡಲಾಗದ ಬೆಳಕನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು - ಮತ್ತು ಆ ಬೆಳಕು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮರಣ ಮತ್ತು ಯೆಹೂದದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವನು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು; ಅವರು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮರಣವನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಮೇಲೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅವನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮರ್ತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದನು, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಸಾಯುವನು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅವಲೋಕನದ ದುರಂತದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುರಂತವು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೊರತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಾಗದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

ಅವನು ಸಾವನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ - ಆದರೆ ಇದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು.

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಥಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಲಾಜರನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಷಣಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ದೀರ್ಘವಾಗಿತ್ತು - ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ! ಮಾರ್ಥಾ, ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ನೋಯಿಸುತ್ತಾ, "ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" (ವಿ. 21) ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಗ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಲಾಜರಸ್ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು.

ನನಗೂ ನಿರಾಶೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು - ಅಥವಾ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ, ನಿರಾಶೆ, ಕೋಪ, ಉನ್ಮಾದ, ಹತಾಶ - ಅಲ್ಲವೇ? ಯೇಸು ಅವಳ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸಾಯಲು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟನು? ಹೌದು, ಏಕೆ? ಇಂದು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ - ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಏಕೆ ಸಾಯಲು ಬಿಟ್ಟನು? ಅವನು ಈ ಅಥವಾ ಆ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸಿದನು? ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಕೋಪದಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಥಾ, ನಿರಾಶೆ, ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಥಾ ಭರವಸೆಯ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು - ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಳು: "ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ: ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ" (ಪದ್ಯ 22). ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. "ಲಾಜರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಥಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ಅವನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ" (ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ). ಯೇಸು, “ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ?"

ಮಾರ್ಥಾ ನಂತರ ಇಡೀ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹೋನ್ನತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು: "ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ದೇವರ ಮಗ" (ಪದ್ಯ 27).

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ - ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನಂಬಬಹುದೇ? "ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆಯೇ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಲಾಜರ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನಂತೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನು. ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಜರನ ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಮಾರಿಯಾ ಮಾರಿಯಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೋದಳು ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಅಳುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಯೇಸು ಕೂಡ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ಲಾಜರನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಸುವನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ? ಸಂತೋಷವು "ಮೂಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ" ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೋಹಾನ್ಸ್ ತಿಳಿದಾಗ ಜಾನ್ ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಬರೆದನು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ.

ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಮರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಸಾವು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾವು ಇನ್ನೂ ಶತ್ರು. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಳವಾದ ದುಃಖದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಳುವಾಗ, ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಅವನು ನೋಡುವಂತೆಯೇ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

"ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಅವನಿಗೆ "ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತ್ತುಹೋದ ಕಾರಣ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ, ಯೇಸು "ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ" ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕರೆದನು: "ಲಾಜರಸ್, ಹೊರಗೆ ಬಾ!" "ಮತ್ತು ಸತ್ತವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು," ಜೋಹಾನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ - ಆದರೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹೆಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಅವನು ಹೋದನು. "ಅವನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹೋಗಲಿ!" ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. (ಶ್ಲೋಕಗಳು 43-44).

ಯೇಸುವಿನ ಕರೆ ಇಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ, ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ. ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಹಳೆಯ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಚರ್ಚ್‌ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದುರ್ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೂ ಕಲ್ಲು ಉರುಳಿಸಲು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಯೇಸುವಿನ ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ "ಸಮಾಧಿಯಿಂದ" ಹೊರಬರುವ ಸಮಯ ಇದು. ಯೇಸು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಇದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ