ಅದೃಶ್ಯ ಗೋಚರತೆ

178 ಅದೃಶ್ಯಜನರು ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿದೆ: "ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ." ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ಅನುಮಾನಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡದಿರಲು, ನಾವು ಕಾಂತೀಯತೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುಚ್ see ಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಗಾಳಿ, ಗುರುತ್ವ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನಿಜ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು "ಚಿತ್ರರಹಿತ ಜ್ಞಾನ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು "ಅದೃಶ್ಯ ಗೋಚರತೆ" ಎಂದು ನಾನು ಗಮನಸೆಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ, ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಊಹಿಸಬಹುದು. ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್) ನಾವು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ "ಅಗೋಚರ"ವಾದದ್ದು ಈಗ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ z. B. ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊಹಾತ್ಮಕ ಕಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗ್ಲುವಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮೆಸಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾಡ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಮಾಣುವಿನ ಈ ಯಾವುದೇ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್‌ನಂತೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕವಿಲ್ಲ 1,18 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯ: "ಯಾರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು "ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ" ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಬೇಷರತ್ತಾದ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಹಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ: ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ. ಸ್ವತಃ ನೋಡಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. TF ಟೊರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ:

"ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವು, ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೇವರು ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ" (ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಥಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪು. 84)

ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರೆಂಬುದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಯಾರೆಂದು ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅನುಗ್ರಹದಂತಹ ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ನೋಡುವುದು ಭಾಗಶಃ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು "ಭಾಗಶಃ" ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಗೋಚರವಾದದ್ದು ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಲು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಥಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಟಿಎಫ್ ಟೊರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ನಿಜವೆಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅದೃಶ್ಯವು ಗೋಚರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಅವನು ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರ ನೀತಿಕಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 20,1: 16), ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ದಿನವಿಡೀ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದರೂ ಸಹ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿಯುವವನಷ್ಟೇ ಕೂಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದಿ ಪ್ರಚೋದಕರು ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಕಥೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ವೇತನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಬೇಷರತ್ತಾದ, ಉದಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಅನುಗ್ರಹ. ಈ ಅನುಗ್ರಹವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ "ಅಗೋಚರ" ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯೇಸು "ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ" ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಹೇರಳವಾದ er ದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಅನುಗ್ರಹದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಪೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಾಗ, ನಮಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಅದೃಶ್ಯತೆಯು ಅವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೈಜವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಂದು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನ್ನು ನಮಗೆ "ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ" ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ 1,18 (ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ) ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ:
"ಯಾರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ಅವನನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು, ಅವನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ - ಆತನ ಕೃಪೆಯ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲು. ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ 2,13 (ಹೊಸ ಜಿನೀವಾ ಅನುವಾದ) ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ: "ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ."

ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ಅದೃಶ್ಯ ಗೋಚರತೆ