ನಿರಾಕರಣೆ

514 ನಿರಾಕರಣೆನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಾಡ್ಜ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸದವರು ಇದ್ದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾಚಿಕೆ ಹುಡುಗನಾಗಿ ನೀವು ದಿನಾಂಕದಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕೊನೆಯವರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ವೈಫಲ್ಯದ ಭಾವನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಆಳವಾದ ನಿರಾಕರಣೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಭಯ, ಕೀಳರಿಮೆ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲು negative ಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, “ಅವಳು ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ನನ್ನ ಕೂದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾನಾ? » ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಗ್ರಹಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸೋತವರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ.

ಈ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವನ್ನು ಅವನ ಊರಿನವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು (ಮತ್ತಾಯ 13,54-58), ಅವರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ (ಜಾನ್ 6,66) ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದನು (ಯೆಶಾಯ 53,3) ಜೀಸಸ್ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡೆದಾಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ, ದೇವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅವರು ರಾಜನಿಂದ ಆಳಲು ಬಯಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಅಲ್ಲ (1. ಸ್ಯಾಮ್ 10,19) ದೇವರಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.

ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು (ರೋಮನ್ನರು 5,8) "ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು" (ಜಾನ್. 3,17) "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ" (ಇಬ್ರಿಯ 1 ಕೊರಿ3,5).

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. "ನೀವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಬ್ಬಾ, ಪ್ರಿಯ ತಂದೆಯೇ" (ಗಲಾಟಿಯನ್ಸ್ 4,5-7). ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ವಿಜೇತರು, ಸೋತವರಲ್ಲ! ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನೀವು ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸದಸ್ಯ.

ಬಾರ್ಬರಾ ಡಹ್ಲ್‌ಗ್ರೆನ್ ಅವರಿಂದ