ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ

432 ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್‌ಬೆಡ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಹಿಚ್‌ಹೈಕರ್ ಭಾರೀ ಬೆನ್ನುಹೊರೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಚ್ಹೈಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಡಿಸಿದಾಗ, ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ, ಹಿಚ್‌ಹೈಕರ್ ಸರಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದನು, ಭಾರವಾದ ಬೆನ್ನುಹೊರೆಯು ಅವನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, "ಹೇ, ನೀವು ಬೆನ್ನುಹೊರೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು?" "ಅದು ಸರಿ," ಹಿಚ್ಹೈಕರ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ. «ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ».

ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ! ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ “ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್” ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ - ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ! ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ 16,3 ಕಿಂಗ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ." ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ "ಕಮಾಂಡ್" ಎಂದರೆ "ರೋಲ್ (ಆನ್)". ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ 1. ಜೆನೆಸಿಸ್ 29 ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಕೋಬ್ ಪದ್ದನ್-ಅರಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಬಂದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಹೇಲನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. ಅವಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭಾರೀ ಬಂಡೆಯು ಬಾವಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು. ಜಾಕೋಬ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದನು

ಬಾವಿಯ ತೆರೆಯುವಿಕೆ" (ಶ್ಲೋಕ 10) ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ "ರೋಲ್ಡ್ ಓವರ್" ಎಂಬ ಹೀಬ್ರೂ ಪದವು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು 1 ರಲ್ಲಿ "ಆಜ್ಞೆ" ಎಂಬ ಪದದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ6,3. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೀರ್ತನೆ 3 ರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ7,5 ಮತ್ತು 55,23 ಹುಡುಕಲು. ಇದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನು: 'ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆ

ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ" (1. ಪೆಟ್ರಸ್ 5,7) "ಎಸೆ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೀಬ್ರೂ ಪದ "ಆಜ್ಞೆ" ಯಂತೆಯೇ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು "ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೋ" ಎಂದೂ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಜೀಸಸ್ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ "ಎಸೆಯಿರಿ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

"ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದರು" (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿಂ9,35) ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿರಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ! ನಿನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆಯೇ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ! ನೀನು ಹೆದರಿದ್ದಿಯಾ? ಇದನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿರಿ! ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿರಿ! ನೀವು ಕಷ್ಟಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೀರಾ? ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ! ನೀವು ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ! ನೀವು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ! ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. "ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿರಿ" ಎಂಬ ದೇವರ ಆಹ್ವಾನವು ಅನರ್ಹವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಎಂದು ಸೊಲೊಮೋನನು ಬರೆದನು. ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಿ: "ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ" (ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯನ್ನರು 4,6) ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ: "ನಾನು ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ..." "ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿನ್ನದು. ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ". ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ! ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ - ಎಂತಹ ಆಲೋಚನೆ!

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಆಜ್ಞೆ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ನಂಬಿಕೆ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈಬಲ್ ನಾಣ್ಣುಡಿ 1 ಅನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ6,3 ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ: "ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ [ಅಥವಾ ಎರಕಹೊಯ್ದ] [ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು / ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ]." ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ದೇವರು "ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ." ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ (ಕೀರ್ತನೆ 37,4).

ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳಿಂದ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇವರ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಹ್ವಾನ ಇದು!      

ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ