ಸ್ವಾಗತ!

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯಾದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನು? ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಲಿಯಲು, ಆತನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಲೇಖನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಭೆ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಾಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಸೇವೆ
ಡೇಟಮ್ 05.06.2022 10.30 ಕ್ಕೆ

4051 ಬಾಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ CF ಸ್ಪಿಟ್ಲರ್-ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ

 
ಮ್ಯಾಗಜೀನ್

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿ
ಪತ್ರಿಕೆ «ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್»

ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್

 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ! ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!

ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್

ದೇವರ ಕೃಪೆ   ಭವಿಷ್ಯ   ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶಿಸಿ

ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವಂತಹ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ: “ತೊಂದರೆಯುಳ್ಳವರೂ ಹೊರೆಯವರೂ ಆದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಹೃದಯ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊರೆ ಹಗುರವಾಗಿದೆ »(ಮೌಂಟ್ 11,28-30). ಯೇಸು ತನ್ನ ಮನವಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ? ಅವರು…

ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶ

ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ. ಆತ್ಮವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಹಸ್ತಲಾಘವ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನನಗೆ ಬಡಿದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ...

ಎರಡು qu ತಣಕೂಟಗಳು

ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಗಳು, ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ನೈಟ್‌ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ, ಮತ್ತು ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಬೈಬಲ್ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ-ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾಹದ ಸ್ವಾಗತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮದುವೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಚರ್ಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ qu ತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತು. ಓದಿ…
"ಯಶಸ್ಸು" ಮ್ಯಾಗಜೀನ್   ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ «ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್»   WKG CURRICULUM

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ

ಜೀಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಯೆಹೂದದ ಮರುಭೂಮಿಯ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಗಲಿಲೀಯ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು: "ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ! ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ" (ಮತ್ತಾ 3,2 HFA). ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನು ಸೂಚಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಮೆಸ್ಸೀಯನಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಜಾನ್ ಹೇಳಿದರು: "ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಧುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ ವರ; ಆದರೆ ಮದುಮಗನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮದುಮಗನ ಧ್ವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು” (ಜ್ಞಾನೋ 3,28-30)…

ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆ?

ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣುವ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟತನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತೆ ದೇವರು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ: "ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟತನ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ?" (ಯೆಶಾ 11,9) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಲೇಖಕರು ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಷ್ಟ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: "ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು. ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ »(ಗಲಾ 1,4) ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ...

ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಂದನು

ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಹೂದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರ ನಿಕೋಡೆಮಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. "ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದನೆಂದರೆ, ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರದು, ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ" (ಯೋಹಾನ 3,16) ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಡೆಮಸ್ ಸಮಾನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು - ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ವಾದವು ನಿಕೋಡೆಮಸ್ ಅನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಯಹೂದಿಯಾಗಿ ಇತರ ಯಹೂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ...
ಲೇಖನ «ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್»   "ಬೈಬಲ್"   «ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್»