ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ 624 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಜಾದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೀಗ ನಾನು ಅಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ನಾನೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಮನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು? ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಉಷ್ಣತೆ, ಭದ್ರತೆ, ಸೌಕರ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗುಟ್ಜ್ಲಿಬ್ಯಾಕೆನ್ (ಕುಕೀಸ್), ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಶಾಖೆಗಳಂತೆ ವಾಸನೆ ಕೂಡ. ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂಬಲಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆಡೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ - ಅವರು ಎಂದಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ. ಮನೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೂನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದು ದೇವರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಬಲ್ಲದು. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಎಂದರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹಂಬಲಿಸುವ ವರ್ಷದ ಸಮಯ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದೇವರ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಲು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ - ಅವನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೃದಯದವನು, ಪ್ರೀತಿಯವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ತಾಜಾ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುವಾಸಿತ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವನು ಮನೆ.
ಅವನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಮನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. “ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ--ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವನು; ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" (ಜಾನ್ 14,23).

ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ" (ಜಾನ್ 14,20).

ಆದರೆ ಮನೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಸಮಾಧಾನಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಏನು? ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂತೋಷದ ನೆನಪುಗಳಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಆಗ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾನವಾಗಬೇಕು. ಅವನು ನಮಗೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನಾಗುವಂತೆಯೇ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಳವಾದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಬಲ್ಲನು. ಈ ರಜಾದಿನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು, ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವುಗಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೂಲಕ ಇವೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಟಮ್ಮಿ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ