ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ!

389 ಹ್ಯಾಚ್‌ಚೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿರಿಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕಾಯುವುದು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ವಿಷಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ಕಾಯುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು g ಹಿಸಿ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಮುವೇಲನು ಬರುವನೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಜ ಸೌಲನು ಚಿಂತಿತನಾದನು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದನು (1. ಕುಳಿತು 13,8) ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧರಾದರು, ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ತೊರೆದರು, ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾಯುವಿಕೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ಘಟನೆಯು ಸೌಲನ ರಾಜವಂಶದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು (vv. 13-14).

ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಹುಶಃ ಸೌಲನಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರು. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯುತ್ತೇವೆ, ವಿಷಯಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪಸಡೆನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ - ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ - ಆತನು ನಮಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲು. ಪುನರಾವಲೋಕನದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಅನುಭವವು ಮಾರುವೇಷದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಆದರೂ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ಶೋಚನೀಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ: 'ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ!' (ಕೀರ್ತನೆ 6,4) ಹಳೆಯ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯು "ತಾಳ್ಮೆ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು "ದೀರ್ಘ ಸಂಕಟ" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ! ಎಮ್ಮಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾದ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯೂಕ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಾಯುವಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಸತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು (ಲೂಕ 2 ಕೊರಿ4,17) ಆದರೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಭಗವಂತ, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದರು - ಅವರು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ (vv 15-16). ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುನೋಡುವ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ - ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ. ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ “ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು--ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉರಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? (ವಿ. 31-32).

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವಾಗ, ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುವ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28,20).

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ!