ಜರ್ನಲ್ ಫೋಕಸ್ ಜೀಸಸ್ 2021-02

03 ಗಮನ ಯೇಸು 2021 02

ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ 2021

 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದಗಳು - ಟೋನಿ ಪೊಂಟೆನರ್

ಮನುಷ್ಯನ ಉದಾತ್ತ ಮಗ - ಬ್ಯಾರಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್

ಎರಡು qu ತಣಕೂಟಗಳು - ರಾಯ್ ಲಾರೆನ್ಸ್

ಖಾಲಿ ಸಮಾಧಿ: ನಿಮಗಾಗಿ ಏನಿದೆ? - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪು - ಪಾಲ್ ಕ್ರಾಲ್

ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ - ಇಯಾನ್ ವುಡ್ಲೆ

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ - ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಂದನು - ಗ್ರೆಗ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನು ದೇವರ ಮಗ - ಪೀಟರ್ ಮಿಲ್