ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಹಿಮೆ

413 ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಹಿಮೆ

ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಮೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ, ಅದು ಎಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಉದಾರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದನು, ಅವನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ನಾವು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತ್ರಿಕೋನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ "ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ".

ಅವರ “ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್: ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ತ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಟಿಎಫ್ ಟೊರನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ: “ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸಮನ್ವಯದ ಅನಂತ ಪವಿತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು ». ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಕೃಪೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೆಲಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ - ಅದು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಹಿಮೆಯು ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನುಗ್ರಹದ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡೋಣ.

1. ಕ್ಷಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾಶಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಟಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದೇವರ ಮಗನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು; ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಂಬುವವರಂತೆ, ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವನ್ನು ನಾವು "ಕೊಟ್ಟ" ಅಥವಾ "ಸರಿ" ಎಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳುಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಜಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ - ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಕುರುಡಲ್ಲ - ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆತನ ಉತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಾಪವು ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ (ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ!). ಅವನಿಗೆ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಳ ತಿಳಿದಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಕ್ಷಮೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ಷಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ಥಿರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು, ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ದೇವರು ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

2. ಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ

ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ದೇವರ ಮಗನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಅಬ್ಬಾ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಇದು ಪಾಪಾ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಚಿತತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ನಿಕಟತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು, ಯೇಸು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹೀಬ್ರೂ ಲೇಖಕರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ: "ಯೇಸುವಿನ ಕಛೇರಿಯು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುರೋಹಿತರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ... ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" (ಇಬ್ರಿ. 8,6.12).

3. ಕ್ಷಮೆಯು ಸಾವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ನಮ್ಮ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಟಿಎಫ್ ಟೊರನ್ಸ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾಕರ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಸರ್ವನಾಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ದೃ confirmed ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ - ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಾರಂಭ ... ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಕ್ಷಮೆ. ಇದು ಕ್ಷಮೆಯ ಪುರಾವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಷಮೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪದ ಸರ್ವನಾಶ ಎಂದರೆ ಸಾವಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರರ್ಥ, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಾದರೂ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು: "ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ." ... ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಸತ್ತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಹಳೆಯ-ಹಳೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ-ದೇವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕವನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದದ್ದು: “ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು, ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ..., ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಜನರ ಬೋಧಕನಾಗಿ" (1. ಟಿಮೊಥಿಯಸ್ 2,5-7)

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲದ ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದವು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ, ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ! ಜೀವಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವನು ಯೇಸು. ದೇವರು ಅನೇಕರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಒಂದನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ. ದೇವರ ಉಳಿಸುವ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಸೂಚ್ಯವಾದ ನಿರಾಕರಣೆಯೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಯೇಸುವಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: "ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 4,12) "ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವವನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು" (ಕಾಯಿದೆಗಳು 2,21).

ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸೋಣ

ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಶಕ್ತ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿರುವ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ದೇವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಯೇಸು ಮನುಷ್ಯನಾದನೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಯೇಸು ದೇವರ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಮರಣವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಂದೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಟಿಎಫ್ ಟೊರೆನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ಇದು "ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಗ್ರೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್


ಪಿಡಿಎಫ್ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಮಹಿಮೆ