ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದೇ? ಆದರೆ ಸಮಯವು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ: ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಿವೇಕದವರಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ [a. ಉದಾ.: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ]; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರ್ಖರಾಗಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (ಎಫೆ. 5,15-17)

ಎಫೇಸಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ಬಯಸಿದನು, ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಫೆಸಸ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಎಫೆಸಸ್ ರೋಮನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ - ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ದೇವಾಲಯ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವರಿಲ್ಲದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಪೌಲನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದನು.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಸೇವಕರು, ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು (ಕೊಲೊ. 3,22) ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಅವರಿಂದ ಕದಿಯುವುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಅನೈತಿಕ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಬದಲು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಸಹಜವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಾವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಯ, ಕಾಳಜಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು, ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು.

ಎಫೆಸಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ಪೌಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಹೌದು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ತನ್ನ ಬಂಧನವನ್ನು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಪೌಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಚ್, ಅವರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕತ್ತಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಠಾಣೆ. ಚರ್ಚ್ ಎಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮುದಾಯ. ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಉಪ್ಪು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಖಚಿತ ಚಿಹ್ನೆ.

ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಳೆಯ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡನು. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಯುವಕ ಹಳೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಎರಡು ಪದಗಳು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು! ಯುವಕ ಕೇಳಿದ: ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ? ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದರು: ಇದು ಅನುಭವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಯುವಕನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ? ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ತರಿಸಿದ: ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು.

ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಆಗಲಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರಲಿ.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ