ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5: ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ (ಭಾಗ 1)

ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರು ಕೂಡ ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಾನ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:
"ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಬಹುಶಃ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ" ( ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟ್, ಪಲ್ಸ್ಮೆಡಿಯನ್ ವರ್ಮ್ಸ್ 2010, ಪುಟ 11) . ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹೊಸ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ದಿ ಬೀಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್

“ಆದರೆ ಅವನು [ಯೇಸು] ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು; ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರೆದನು, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದನು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,1-2). ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ, ಜನಸಮೂಹವು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. ಪ್ರವಚನ ಕೇವಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಓದಲು ಬರೆದನು. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಯಾರಾದರೂ.

There ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಡವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು” (v. 3). "ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡ" ಎಂದರೆ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ? ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಯಹೂದಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು "ಬಡವರು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ "ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ" ಹೆಚ್ಚು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ದೇವರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಿನಮ್ರರು, ಅವಲಂಬಿತರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವರು” (ವಿ. 4). ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ "ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂಬ ಪದವು "ಸಂತೋಷ" ಎಂದು ಸಹ ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲದು. ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ-ಜೀಸಸ್ ನೋವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ - ಬಹುಶಃ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ.

«ಸೌಮ್ಯರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವರು” (v. 5). ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

"ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿದ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗುವರು” (ವಿ. 6). ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವವರು (ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎರಡೂ) ಅವರು ಬಯಸಿದದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಜನರು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ; ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

The ಕರುಣಾಮಯಿ ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು” (v. 7). ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೇಡುವ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವವರ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದವರ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Heart ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವರು” (v. 9). ಶುದ್ಧ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುವವರು ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ. ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

The ಶಾಂತಿಯುತವಾದವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು” (v. 9). ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಪಶ್ರುತಿಯಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧರ್ಮದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು.

Justice ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು” (v. 10). ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಸೌಮ್ಯ ಜನರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನೂ ಸಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯವಂತರು ಅನ್ಯಾಯದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಂದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೂಗುಹಾಕು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಸೇರಿದೆ.

ನಂತರ ಯೇಸು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ "ನೀವು" ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದಿರಿ; ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಿದರು » (vv. 11-12).

ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಿದೆ: "ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ". ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಿ - ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ

ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಯೇಸು ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಕ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದನು: “ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪಾಗದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಎಸೆದು ಜನರು ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ” (ವಿ. 13).

ಉಪ್ಪು ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ - ಆದರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

"ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು. ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಗರವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೊದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ; ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ” (vv 14-15). ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು - ಅವರು ಗೋಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

"ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ" (ಶ್ಲೋಕ 16). ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು (ಮೌಂಟ್
6,1) ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಉತ್ತಮ ನ್ಯಾಯ

ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಯೇಸು 21 ರಿಂದ 48 ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ: ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಹುದು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳುವದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ.

'ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಾರದು; ನಾನು ಕರಗಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೂರೈಸಲು” (ವಿ. 17). ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಿಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ವಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜೀಸಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಂದರು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.
 
ಜೀಸಸ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ (ಬಹುವಚನ!), ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ (ಏಕವಚನ!) - ಅಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೊದಲ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ ಟೋರಾ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಬೈಬಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಜೀಸಸ್ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು.

ವಿಧೇಯತೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಟೋರಾವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ವಿಧೇಯತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೋರಾ ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದನು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು, "ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವ ತನಕ, ಎಲ್ಲಾ ನೆರವೇರುವವರೆಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ" (ಶ್ಲೋಕ 18). ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಟಸೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದನು? ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲವೇ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ?

ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಟೋರಾದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಸುನ್ನತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ (ರೋಮನ್ನರು 2,29) ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬಾರದು.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ 1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2. ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು 3. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾನೂನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, "ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಹಾದುಹೋಗುವ ತನಕ" ಯೇಸು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ?

ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು "ಟು" ಪದವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಕೆ ಬಳಸಿದನು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು 17-20 ವಚನಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳು - ಅವು ಯಾವುವು?

ಯೇಸು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ: “ಯಾರು ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವವನು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು” (v. 19). "ಈ" ಆಜ್ಞೆಗಳು ಯಾವುವು? ಯೇಸು ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? 19 ನೇ ಪದ್ಯವು "ಆದ್ದರಿಂದ" ("ಈಗ" ಬದಲಿಗೆ) ಪದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

18 ಮತ್ತು 19 ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳ ನಡುವೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದರರ್ಥ ಕಾನೂನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಟೋರಾದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಕಲಿಸಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಲಾರನು. ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪದ್ಯಗಳು 18 ಮತ್ತು 19 ರ ನಡುವಿನ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ, "ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೆ." ಈ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ: ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವವರೆಗೂ ಇಡೀ ಕಾನೂನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಆದ್ದರಿಂದ" (ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸಿದ ಕಾರಣ) ನಾವು ಹಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು (ನಾವು ಓದಲಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಕಾನೂನುಗಳು) ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನುಗಳು, ಅವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಗಳು (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7,24; 28,20) ಏಕೆ ಎಂದು ಯೇಸು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ" (ಶ್ಲೋಕ 20).

ಫರಿಸಾಯರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ದಶಾಂಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನ್ಯಾಯವು ಹೃದಯದ ವಿಷಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವಿಧೇಯತೆಯು ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೇಸು 3-10 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಪೌಲನು ಅದನ್ನು ಸದಾಚಾರದ ಉಡುಗೊರೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದಾಗ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀತಿ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಲು ಯೇಸು ಬಂದನೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಅವರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು had ಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆತನು ಈಗ ನಾವು ಬದುಕುವ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಮೈಕೆಲ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರಿಂದ


ಪಿಡಿಎಫ್ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5: ಪರ್ವತದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ (ಭಾಗ 1)