ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ

500 ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆನಾನು ಕ್ರೀಡಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳು ಹೊರಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಅವಳು ಏನು ಗಮನಿಸಿದಳು? ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗಿದೆ: ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪೂಜಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಾಗಿರಬಹುದು.

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ, ಪೂಜೆ ಕೇವಲ ಹೊಗಳಿಕೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ: ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದರೂ - ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾರಣ - ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪೂಜೆಯ ಮೂಲವು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾನ್‌ನ ಮೊದಲ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ: "ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು" (1. ಜೋಹಾನ್ಸ್ 4,19) ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಚಾನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ: "ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿಯು ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು." ನನ್ನ ಜೀವನವು ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯು ಅವನ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಗೋಚರತೆಯು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇತರ ಜನರು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಡುವುದು ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬೆಳಕು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ - ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬೈಬಲ್ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಇರಲಿ. ಪೂಜಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ನಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯು ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂಟು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ - ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ - ಪೂಜೆ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪೂಜಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ "ದೇವರೇ, ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?" ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: "ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬಹುದು?" ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾವು .ಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಮೋರ್ಗಾನ್ ಅವರಿಂದ