ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ನಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ

ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಮರಿಹುಳು 591ಸಣ್ಣ ಮರಿಹುಳು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ: “ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ನೀವು ಹೂವಿನಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುತ್ತೀರಿ, ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಬಹುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನನ್ನ ಅನೇಕ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು . ನಾನು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ರುಚಿಕರವಾದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉಡುಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿದೆ, ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ! "

ಚಿಟ್ಟೆ ಮರಿಹುಳುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: «ನೀವು ಸಹ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಂತರ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ». ಮರಿಹುಳು ಕೇಳುತ್ತದೆ: "ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಬದಲಾದ ಏನಾಯಿತು?" ಚಿಟ್ಟೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ: “ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮರಿಹುಳು. ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೆ: ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಯ. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈಗ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ».

ಈ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದಿದ್ದಾಗ ಮರಿಹುಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಂತಿದೆ. ಪ್ಯೂಪೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವವರೆಗೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಬೀಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬಡವರು

ನಮ್ಮ ಬಡತನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವನ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. "ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,3) ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. "ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡ" ಎಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮ್ರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಡವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯ ಜನರು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧ - ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಫರಿಸಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ: "ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ಇತರ ಜನರಂತೆ, ದರೋಡೆಕೋರರು, ಅನೀತಿವಂತರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಸುಂಕದವರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" (ಲೂಕ 1 ಕೊರಿಂ.8,11) ನಂತರ ಜೀಸಸ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ: "ದೇವರೇ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸು!"

ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರು ತಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಡವರಾಗಿರುವುದು ಯೇಸುವಿನ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡನು: “ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮಗನು ತನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರನು, ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ; ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಮಗನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ”(ಜಾನ್ 5,19) ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಹೃದಯ ಮುರಿದ ಜನರು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸೊಕ್ಕಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? "ಶೋಕಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವರು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,4) ಅವನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ಮುರಿದ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ: ಅವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು, ದೇವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಳಗೆ, ಮುರಿದ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವು, ಆತನು ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೌಮ್ಯರು

ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. “ದೀನರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವರು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,5) ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಗುರಿಯು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ರತೆಯು ಪರಸ್ಪರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ: 'ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಹೃದಯ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 11,29) ಎಂತಹ ದೇವರು, ಎಂತಹ ರಾಜ! ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ! ನಮ್ರತೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಯೇಸುವು ಫರಿಸಾಯನಾದ ಸೈಮನ್‌ನನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದನು? ಅವನು ಮನನೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಅವನು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೈಮನ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು (ಲೂಕ 7:44-47). ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಅವನು ವಿನಮ್ರರನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸದಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿವು

ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವು ತನ್ನದೇ ಆದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸದಾಚಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ, ದೇವರು ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ: « ಸದಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಧನ್ಯರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,6) ದೇವರು ನಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂಬಲವು ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು, ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಾಥರನ್ನು, ಬಂಧಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವು ದೇವರ ಹೃದಯದ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಬೀಟಿಟ್ಯೂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂದು ಯೇಸು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. "ಪ್ಯುಪೇಶನ್" ರೂಪಾಂತರದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಆಪ್ತತೆಗಾಗಿ ಆಳವಾದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಬೀಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರುಣಾಮಯಿ

ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. "ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು ಧನ್ಯರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,7) ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗಿರಲು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹ ಮಾನವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ

ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವು ಕ್ರಿಸ್ತನ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. "ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಧನ್ಯರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,8) ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಅದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ, ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. “ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,9) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಪೈಪೋಟಿಯ ಭಯ, ಹಿಂಡು ಹೊರಡುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ: "ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಂಬುತ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರು ಒಂದಾಗಲು, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಾಗಲು ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯ” (ಜಾನ್ 17,21-23).

ಯಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದು: “ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ”(ಜಾನ್ 15,20) ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. “ನೀತಿಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು" (ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 5,10).

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳು ಈ ಗುರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ: "ಹಿಗ್ಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ; ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸಿದರು" (ಮತ್ತಾಯ 5,12).

ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಬೀಟಿಟ್ಯೂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವವರು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊಡುವವರನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವವರು. ಆತನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು.
ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ. ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೋಷಣೆ ಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ರೂಪಾಂತರ

ನಾವು ಇತರರನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು, ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕರುಣೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಳಭಾಗವು ಹೊರಗಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನವನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೀಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಪವಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು" (2. ಪೆಟ್ರಸ್ 3,11).

ನಾವು ಈಗ ಸಂತೋಷದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಬರಲಿರುವ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ. ನಂತರ, ಚಿಟ್ಟೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿಹೋದಾಗ, ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ: “ಕರ್ತನು ಸ್ವತಃ ಕೂಗು, ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರುವ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ" (1. ಥೆಸ್ 4,16-17)

ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಜೂಸ್ಟನ್ ಅವರಿಂದ