ದೇವರು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ

239 ದೇವರು ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆನಂಬಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಂಬುವವರು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಹೊರತು ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೇಗಾದರೂ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಸ್ತಿಕರು ದೇವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾಸ್ತಿಕರು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಾಸ್ತಿಕ ಬ್ರೂಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ತನ್ನ "ನಾಸ್ತಿಕನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ" ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: "ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಬಹುಪಾಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು." ಅನೇಕ ನಾಸ್ತಿಕರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಂಬಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸತ್ಯದ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯದ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೇ?

ಅವರ ಪುಸ್ತಕ, ದಿ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಭ್ರಮೆ: ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರೆಟೆನ್ಶನ್ಸ್, ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿ ಡೇವಿಡ್ ಬರ್ಲಿನ್ಸ್ಕಿ ಮಾನವ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್, ಜೀವನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ:
Thin ಮಾನವ ಚಿಂತನೆಯು ವಿಕಾಸದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಚಲ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೀಗ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. »

ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಾರ್ವಿನಿಸಂ ಎರಡರ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬರ್ಲಿನ್ಸ್ಕಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ - ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವವರೆಗೆ - ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು. ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಳವಾದ ಪದರಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನನ್ನು "ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು" ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನೀವು ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಇದೆ ಎಂದು ನನ್ನಿಂದಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ. ನಾಸ್ತಿಕನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು? (ಇನ್ನೂ) ದೇವರನ್ನು ನಂಬದ ಜನರು.

ಜೋಸೆಫ್ ಟಕಾಚ್ ಅವರಿಂದ